Oktober 25, 2021

Teori kecerdasan berganda

Mengikut teori kecerdasan berganda, yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983, terdapat lapan jenis kecerdasan:

- Kecerdasan logikomatikatik menggabungkan keupayaan untuk mengira, mengukur, menggunakan logik dan menyelesaikan masalah matematik dan saintifik.

- Kecerdasan ruang membolehkan kita mewakili, mental dan dalam tiga dimensi, yang mengelilingi kita.

- Kepintaran interpersonal (atau sosial) membolehkan anda bertindak dan bertindak balas dengan orang lain dengan cara yang betul dan sesuai, merasakan perbezaan dan nuansa temperamen, watak dan motivasi orang di sekeliling anda.

- Kepintaran tubuh (atau kinestetik) adalah keupayaan untuk menggunakan badan seseorang untuk menyatakan idea atau perasaan, untuk menjalankan aktiviti atau untuk mencipta.

- Perisikan Verbo-linguistik adalah keupayaan untuk berfikir dengan kata-kata dan untuk menyatakan atau memahami idea yang rumit melalui bahasa.

- Kecerdasan berinteraksi adalah keupayaan untuk mentafsirkan emosi, keperluan dan keinginan anda sendiri.

- Kepintaran muzik adalah pelupusan untuk menghasilkan, menghargai, mengenali dan memahami irama, bunyi dan melodi.

- Kecerdasan naturatik mengklasifikasikan, membezakan, mengiktiraf dan menggunakan pengetahuan mengenai persekitaran semula jadi, haiwan, tumbuhan atau mineral.Teori Kecerdasan Ganda Howard Gardner (Oktober 2021)